Uudised

11:50 13.07.2023

Alates 9.augustist saavad maapiirkonna mikroettevõtjad taotleda PRIA-lt investeeringutoetust

9. augustist 6. septembrini 2023 saab taotleda PRIA Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetust.

Toetust saab taotleda:

- mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro;
-  mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu oli kas koos või eraldi mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja).
Toetust antakse vähemalt 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:
- mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
- põllumajandustootjale kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmperioodil on 200 000 eurot.
Investeeringutoetuste infotelefon: +372 737 7678

Vaata toetuse tutvustust: 
13.06.23 infopäev: Meetme tutvustus – Allar Korjas, Maaeluministeerium
13.06.2023 infopäev: Taotlemisega seotud teemad – Piret Karu (PRIA)
13.06.23 infopäev: Ehitusteemad - Kaimo Puniste (PRIA)
13.06.2023 infopäev: Juhendamine taotluse vormistamisel (PRIA uus teenus) – Piret Kljutšivski (PRIA)
13.06.23 infopäev: Küsimused ja vastused

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur