Teenused alustavale ettevõtjale

TASUTA konsultatsiooni pakume järgmistes valdkondades

 • Ettevõtluse vormid
 • Äriühingute asutamine ja registreerimine
 • Äriidee hindamine
 • Maksud ja aruandlus ettevõtluses
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Turundus ja müük
 • Väikeettevõtte juhtimine ja tegevuse planeerimine
 • Väikeettevõtte personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine
 • Äriplaani ja selle finantsprognooside koostamise nõustamine ja analüüs
Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine
 • Tingimused ja abikõlbulikkuse kriteeriumid
 • Äriidee ja äriplaani analüüs
 • Äriplaani vastavus programmi korrale
 • Vajalike lisadokumentide olemasolu
Infoteenus
 • EAS'i meetmete ja programmide kohta
 • Ettevõtluse tugisüsteemi erinevate meetmete, struktuurifondide ja teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste alase info vahendamine.
 • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta.

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonidel 510 3254, 5564 0054 või e-posti aadressidel ylle.vilo@valgamaa.ee, sade.otsa@valgamaa.ee

Kultuuripärand