Üldinfo

Koos edasi, ühes suunas!

Meie missiooniks on muuta oma tegevustega Valgamaa majandus- ja elukeskkond atraktiivsemaks ning konkurentsivõimelisemaks.
SA Valgamaa Arenguagentuur kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku.

Meie koostööpartneriteks on omavalitsused, maavalitsus, arendusorganisatsioonid, ettevõtjate organisatsioonid, konsultandid, ülikoolid, riigiasutused, kliendid, ettevõtjad, ettevõtlikud inimesed, noored, mittetulundusühendused. 

Teenused ettevõtjale, mittetulundusühendusele, kohalikule omavalitsusele, turismiasjalisele:

  • Konsultatsioonid: asutamised, nõustamised, äriplaanid, rahastustaotlused, finantsanalüüsid, turundusplaanid
  • Projektid: algatamine, koordineerimine, juhtimine
  • Koolitused

Pakutavad konsultatsiooniteenused ettevõtjatele ning vabaühendustele on tasuta, teenuse osutamist rahastavad EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) ning KÜSK (Kodanikuühiskonna Sihtkapital). 

SA Valgamaa Arenguagentuur lähtub oma tegevustes vabaühenduste tegevuse eetilistest põhimõtetest.

Konsultatsiooniks soovitame eelnevalt registreeruda, kas kirjutades töötajate meiliaadressidele, helistades või kontoris Kesk 11, Valga.

Aitame teie ideed teoks teha!

 
Ühtegi pilti galeriis ei ole
Kultuuripärand