Valgamaa ettevõtluskeskkond

Valgamaal kasutatud struktuuritoetuste ülevaade (seisuga 01.02.2019)

Maakonnas kasutatud struktuuirtoetuste ülevaade kõigi toetuste perioodi jooksul aastatel 2004-2018.

Valgamaa ettevõtluskeskkond 2019. aasta alguse seisuga

Maakonna rahvaarv, palgasaajate arv omavalitsuste lõikes, ettevõtete arv õigusliku vormi, töötajate arvu ja töötuse määra järgi 2019. aasta alguse seisuga.
 

 NB! UUS Statistikaameti juhtimislaudade rakendus, riigiasutuste töötajate, ettevõtjate, ajakirjanike kui ka kõigi teiste inimeste abivahend, et teha teadlikumaid ja andmetele tuginevaid juhtimisotsuseid.

Statistikaameti palgarakendus. Rakenduse abil on töötajal võimalik hinnata nii oma saadavat kui ka ettevõtte makstavat töötasu ametirühma mediaanpalgaga võrreldes.
Mediaanpalk näitab summat, millest rohkem ja vähem teenivaid töötajaid on ametis, maakonnas või piirkonnas ühepalju.

Kultuuripärand