Valgamaa.ee's kuvatavad uudised

10:15 26.01.2021

Tööstusettevõtjatel võimalus osaleda EASi Digitaliseerimise Meistriklassis

EAS koostöös BDA Consulting, Lean Digital, Flowit Estonia ja Digiwise’ga on avanud kandideerimise tööstussektori ettevõtetele suunatud Digitaliseerimise meistrikassi, mis aitab tuvastada ettevõttes protsessid, mille digitaliseerimine avaldab kõige enam mõju ettevõtte konkurentsivõimele.

Koolitajate ning mentori toel koostatakse tegevuskava digitaliseerimisprojekti ja eesmärkide elluviimiseks, valitakse välja sobivaim digilahendus ning tehakse esimesed sammud selle juurutamiseks (näiteks tegevuskava müügipakkumise koostamisele kuluva aja vähendamiseks 2 nädalalt 1 tunnini, tegevuskava reaalajas info liikumise infosüsteemide loomiseks (ERP, CRM, raamatupidamisprogramm jne).

Saadud praktiliste teadmiste ja kogemuste varal osatakse ka tulevikus teha riskide maandamiseks õigeid IT-lahenduste valikuid ning edukalt juhtida digitaliseerimise protsessi. 

Märtsis algavas 3-kuulises programmis on teie 2-3 liikmelisele meeskonnale digitaliseerimise planeerimisel ja elluviimisel abiks:

  • 6 praktilist töötuba (sh avapäev, lõpuüritus ja inspiratsiooniesinejad) teemadel: digitaliseerimise trendid; organisatsiooni äri- ja IT arhitektuur, andmete juhtimine; äri- ja tugiprotsesside või tootmisprotsesside tõhustamine ja digitaliseerimine; äri- ja tugiprotsesside või tootmisprotsesside digitaliseerimine; muudatuste juhtimine
  • digitaliseerimise ja tootmisvaldkonna praktikutest tippkoolitajad Aleksandr Miina, Juhan Pukk, Roger Allas, Lauri Antalainen
  • 30 tundi personaalset mentori tuge  (tutvu koolitajate ja mentoritega http://bit.ly/DigiMKeksperdid)
  • juhendatud iseseisev töö, mis koos töötubades läbitud teooria ja praktikaga vormub ettevõttespetsiifiliseks digitaliseerimise tegevuskavaks
  • inspireerivad veebiseminarid ja ettevõtte külastus  
  • 10 000 € auhinnafond arendustegevuse jätkamiseks meistriklassi kõige tulemuslikumalt läbinud ettvõttele

Osalemistasu ettevõtte kohta on 500 eurot (+km).  Meistriklassi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist Ettevõtlusteadlikkuse arendamise meetmest ning see arvestatakse ettevõtte VTAst.

KANDIDEERIMISEKS tuleb hiljemalt 19.02.2021 täita avaldushttp://bit.ly/DigiMKregistreerumine

Gruppi pääseb 20 ettevõtet.
Loodan, et programm pakub huvi! See on väga hea võimalus nii headel tingimustel kaasata professionaale oma ettevõtte protsesside parendamisse.  

Lisainfo EASi veebis: http://bit.ly/DigiMKveebileht
 Marikai Karilaid
projektijuht
BDA Consulting OÜ
digi@bda.ee 
56 46 1333
 
BDA Consulting OÜ, Lean OÜ, Digiwise OÜ ja FlowIT Estonia OÜ on EASi partneriks Digitaliseerimise meistriklassi ellu viimisel.
Jälgige meie jooksvaid postitusi programmi kohta ka Facebook’is või LinkedInis.

Kultuuripärand