Agentuurist

 

Valgamaa Arenguagentuur aitab kaasa maakonna erinevate arendusorganisatsioonide omavahelisele koostööle ja pakub profesionaalseid tugiteenuseid ettevõtetele, mittetulundusühingutele, kohalikele omavalitsustele.

Meie missiooniks on muuta oma tegevustega Valgamaa majandus- ja elukeskkond atraktiivsemaks ning konkurentsivõimelisemaks.

Lähisündmused

21.
mai
21
.05
AVATUD Eesti-Läti koostööprogrammi keskkonnateadlikkuse ja ühiste veeressursside haldamise taotlusvoor

Eesti-Läti koostööprogrammi keskkonnateadlikkuse ja ühiste veeressursside haldamise taotlusvoor on hetkel avatud ning projektide esitamise tähtaeg on 03. juuni 2019.

Programmi eesmärk on toetada ideid, mis aitavad Eestil ja Lätil läbi koostöö areneda, osalemiseks peab projektis kaasa lööma nii Eesti kui ka Läti partner(id). Programmipoolne toetus on maksimaalselt 85% kogu projekti maksumusest.

Programmi huvi on kohalike omavalitsuste ja nende elanike võimekust keskkonnateadlikkuse, sh ringmajanduse osas edendada, omaltpoolt saab programmi sekretariaat olla abiks Läti partnerite otsimisel.

Programmi tutvustus (eesti keeles): https://estlat.eu/assets/upload/Events/2019/SEMINAR%20TARTU_0703/Programmi%20reeglid%20I_SO%202.1._SO%202.2.pdf  

Programmi reeglid ja tähtajad (eesti keeles): https://estlat.eu/assets/upload/Events/2019/SEMINAR%20TARTU_0703/Programmi%20reeglid%20II.pdf  

Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida konsultatsioon programmi sekretariaadis, mille kohta saab lähemalt uurida siit: https://estlat.eu/en/for-applicants/consultations

Programmi ja konsultatsioonide kohta info saamiseks palun pöörduda:

Helena Järviste
Head of Secretariat

helena.jarviste@estlat.eu  

(372) 6631870 GSM: (372) 528 1971

21
.05
AVATUD Taotlusvoor maakondade arengustrateegiate elluviimiseks

Haldusreformiga anti omavalitsustele ülesandeks kavandada ja suunata ühiselt maakonna arengut. Tänasest saab taotleda riigilt toetust selleks koostatud maakonna arengustrateegia tegevuskava elluviimiseks.

 

Toetuse andmisega soovib riik kaasa aidata maakondade majanduskasvule ja heaks elukvaliteediks vajalike teenuste kättesaadavusele, mida omavalitsused saavad tagada läbimõeldud ja hästi planeeritud arengustrateegiatega.

„Kui eelnevalt planeerisid maakondlikku arengut maavalitsused, siis haldusreformiga anti see vastutusrikas ülesanne omavalitsustele endile,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. Tema sõnul annab see valdadele ja linnadele suurema sõnaõiguse oma arengu ja prioriteetide planeerimiseks. „Samas nõuab see omavalitsustelt ka enam pingutamist ja omavahelist koostööd, nägemaks laiemat, maakonnaülest pilti ning leidmaks maakonnale tervikuna parimad arengusuunad. Selleks, et aidata omavalitsustel arengustrateegiaid ühiselt ellu viia, näemegi neile ette väikse starditoetuse,“ selgitas minister Aab.

 

Käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 6,15 miljonit eurot, mis jaguneb maakondade vahel. Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik tehakse iga maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisel või selle alusel. Meedet rahastatakse hasartmängumaksust regionaalsetele investeeringutele eraldatavast toetustest ning regionaaltoetuse eelarvest.

 

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja – kohaliku omavalitsuse üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €). Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

 

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele:

-       panustavad „Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" eesmärkidesse;

-       panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse;

-       sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas;

-       on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie omavalitsuse ulatusega mõjuga).

 

 

Valga maakonna projektitaotlused esitada ettepanekute vormil 16. juuniks 2019.a  e-posti aadressile valgamaa@valgamaa.ee  

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepaneku (põhinimekiri ja 1-2 reservprojekti) esitab 31.06.2019.a maakondlik arendusorganisatsioon kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

 

Lisainfo, taotlemise tingimused ja ettepanekute vorm on leitavad aadressil: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/maakondade-arengustrateegiate-elluviimise-toetusmeede

28.
mai
28
.05
Ligna 2019 - puidutööstus mess Saksamaal

Ligna Hannover 2019 messikülastusreis    

Ligna Hannover 2019 on üks  suurimaid puidu-ja mööblitööstuse seadmete messe maailmas. Mess toimub iga kahe aasta tagant.

Aeg:                     28. – 30.mai 2019

Asukoht:              Hannover, Saksamaa

Grupijuhid:          Aavo Hummal, aavo.hummal@vorumaa.ee,  mob: +372 5038484 ja Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter  esindaja.

Messikülastusreisi sihtgrupp: puidu-ja mööblitööstuse ettevõtete esindajad.

Messi kodulehekülg:  http://www.ligna.de/home

Osalemistingimused:

Osalejate arv messikülastusele on piiratud. Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 esindajat.

OSALEMINE: sooviavalduse alusel. Sooviavaldus tuleb esitada messi korraldatavale maakondlikule arenduskeskusele. Sooviavaldus lae alla SIIT.

Digitaalallkirjastatud sooviavaldus saata: aavo.hummal@vorumaa.ee

Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Kandideerimine messikülastusele on avatud kuni 08.03.2019

Pool lennu- ja hotellikuludest rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Omaosalustasu ühele esindajale on 388.- EUR.

Ettevõtte esindaja(d) katavad ise muud võimalikud kulud (nt transfeerid, messipiletid, reisikindlustus, turismimaks  jmt). Messipiletid soetab igaüks iseseisvalt. Soovitame seda teha soodsamalt messi online- eelmüügi kaudu. Samuti tuleb teha ise reiskindlustus (soovitavalt reisitõrkega).

Lend ümberistumisega LOT Polish Airlines:

28.mai   06:00-06:40   Tallinn-Varssavi   LOT
28.mai   08:15-09:55   Varssavi-Hannover  LOT

30.mai   19:55-21:35   Hannover-Varssavi   LOT
30. mai  22:45 – 01:25    Varssavi – Tallinn    LOT

NB! Ajavahe Saksamaaga 1 tund.

Salongi on kaasa lubatud võtta pagas max 8 kg ja mõõtudega 55X40X23 cm ja pehmem-volditav (foldable) mõõtudega 57X54X15 cm

Majutus kahestes tubades hotellis FORA Hotel Hannover 4*

3 km Hannoveri pearaudteejaamast, 150 m lähimasse trammipeatusesse, otseühendus metrooga messikeskusesse (ca 28 min)

Täiendav info:

Aavo Hummal

ettevõtlusnõustaja

SA Võrumaa Arenduskeskus

e-post: aavo.hummal@vorumaa.ee

tel. 53091180

11.
september
06.
november

Otsi meid üles ja Tule külla

Kesk 11 I korrus, 68203, Valga
Oleme avatud E-N 8.30–16.00