KOOLITUS: Mis kasu toob ChatGPT kasutamine Sinu ettevõttele?

neljapäev, 08 veebruar 09:01

Sissejuhatus tehisintellekti tööriistadesse

Aeg: 06.03.2024 kella 10.00-14.15.

Asukoht: Kesk 11, Valga (Valga Raekoda)

 

2024.aasta jaanuari algusest jätkub Valga- ja Viljandimaal  noorte tugiprogramm 13 – 29-aastaste noorte toetamist.

neljapäev, 01 veebruar 17:55

2023. aastal alustas Valga- ja Viljandimaal pilootprojektina tegevust Valga- ja Viljandimaa maakondade ülene NGTS koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse juures tegutsevad noorte heaoluspetsialistid, kes toetavad ja nõustavad noori naasmaks haridusteele ja/või tööturule jõudmiseks. Võrgustikku kuuluvad Valgamaalt Valga ja Tõrva vald ning Viljandimaalt Viljandi linn, Viljandi vald, Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald.

Igas kohalikus omavalitsuses  toetab noori noorte heaolu spetsialist, kes toetab noori läbi individuaalse lähenemise, arvestab noore olukorra, soovide ja koos seatud eesmärkidega.

Teenus on noortele tasuta.

Valga- ja Viljandimaa NGTS koostöövõrgustik on ainuke maakondade ülene projekt Eestis.

Noorte heaoluspetsialisti kontaktid on leitavad kohaliku omavalitsuse kodulehel.

Programm sai 2023. aasta lõpus Riigi Tugiteenuste Keskuselt meetme „Tööalase konkurentsivõime toetamine“ raames neljaks aastaks toetust, et aidata mitteõppivaid ning  mittetöötavaid noori Valga ja Viljandi maakondades. Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest (Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)).

Valga maakonna tegevusi toetab projekt nr.2021-2027.4.02.23-0039; „Valga maakonna ja Viljandi Maakonna NEET noorte kõrge tööhõive taseme saavutamine, hoidmine ning ennetus“ _ Valga Maakond“. Toetuse summa 754 120,25 eurot, eesmärk on nelja aasta jooksul abistada 239 noort ja neist tööle aidata 60 kuni 29-aastast noort.

Viljandi maakonna tegevusi toetab projekt nr.2021-2027.4.02.23-0034; „Valga maakonna ja Viljandi Maakonna NEET noorte kõrge tööhõive taseme saavutamine, hoidmine ning ennetus“ _ Viljandi Maakond“. Toetuse summa 754 120,25 eurot, eesmärk on nelja aasta jooksul abistada 148 noort ja neist tööle aidata 37 kuni 29-aastast noort.

Projekti koordineerib SA Valgamaa Arenguagentuur.

Projektijuht ja koordinaator on Inga Tikk.

Kuue Lõuna-Eesti maakonna koostööprojekt "Ettevõtlikud Lõuna-Eesti noored (LEEN)" otsib projektijuht!

esmaspäev, 22 jaanuar 13:34

Ootame oma meeskonnaga liituma asjatundlikku ja koostööd nautivat PROJEKTIJUHTI, kes koordineerib projekti "Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored" (LEEN) maakondade ülest koostööd, juhib projektimeeskonda ja vastutab projektidokumentatsiooni eest.
 

Kuus Lõuna-Eesti maakonda alustavad noorte ettevõtlikkuse edendamiseks suuremahulist koostööprojekti “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored”

esmaspäev, 22 jaanuar 13:31

Projekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” (LEEN) sündis Tartu, Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonna arendusorganisatsioonide tihedas koostöös, selle fookuses on 7-26aastaste Lõuna-Eesti noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse süsteemne arendamine ning noorte sidumine oma kodukohaga. Lõuna-Eesti kuut maakonda ühendava koostööprojekti kogumaksumuseks on kavandatud 3 331 393 eurot.

Valgamaa mälumängu tulemused

esmaspäev, 15 jaanuar 11:27

2024. aasta  kannab nimetust „Kultuuririkkuse aasta“.  Valgamaal avati kultuuririkkuse aasta mälumänguga, mis toimus kolmes vallas ühel ajal samade küsimustega. 30 küsimust puudutasid nii Eestit, meie lähinaabreid, kui ka laia maailma.

Tänuüritus „Valgamaa tänab“

reede, 12 jaanuar 12:36

11. jaanuaril toimus Otepää Kultuurimajas tänuüritus „Valgamaa tänab", kus tunnustati Valgamaal tegutsevaid inimesi, ettevõtteid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja vabatahtlikke.

Eesti kultuuririkkuse aasta avasündmus

neljapäev, 04 jaanuar 10:23

2024. aastal tähistame teema-aastana Eesti kultuuririkkust.  Märkame, väärtustame ja hoiame Eesti kogukondade ning rahvaste kultuuride mitmekesisust. See on väärtus, mis ühendab kõiki meid, kes me Eestit südames kanname.

Tunnustati Valgamaa parimaid vabaühendusi, kogukondi ja kaunemaid kodusid

neljapäev, 30 november 18:50

Täna, 30.11.2023.a.  toimus Otepää kultuurimajas Valgamaa vabaühenduste, kogukondade ja kaunimate kodude tänusündmus.

Nädal „Ettevõtlik Valga 2023“ pakub avastamisrõõmu ja kutsub kohtumistele

teisipäev, 21 november 14:24

27. novembrist kuni 1. detsembrini toimub Valga vallas ettevõtlusele pühendatud nädal, millele on õla alla pannud ka ettevõtjad ise. Nädala raames leidub põnevaid tegevusi kõigile valla elanikele.

MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla tunnustab Valgamaa noortevaldkonna arengusse panustanud inimesi ja silmapaistvamaid noortealgatusi.

reede, 17 november 15:17

2023. aastal saab tunnustamisele esitada kandidaate viies kategoorias: aasta noor, aasta noorsootöötaja, aasta noortesõber, aasta noor vabatahtlik ja aasta noorte omaalgatus.