Uudised

11:09 03.04.2024

Üle Eesti jagab nüüd teadmisi 520 rahatargemat õpetajat!

Märtsikuu lõpus lõpetati pidulikult õpetajate rahatarkuse mentorklubide 4. hooaeg. Sügisel alustanud 200 osalejast pälvisid tunnistuse kokku 142 (25 neist Valgamaalt) kooli- ja lasteaiaõpetajat, noorsootöötajat, raamatukoguhoidjat. Nelja tegutsemisaasta peale kokku on nüüd klubis omandatud teadmisi edasi andmas 520 õpetajat üle Eesti.

 

„Mida rahatargemad on riigi kodanikud, seda kindlam on meie inimeste ja riigi tulevik,“ kõneles rahandusminister Mart Võrklaev. „Aitäh mentoritele, kes on võtnud südameasjaks finantsteadmisi jagada ning õpetajatele, kes need omakorda õpilasteni viivad. Muutused algavad lastest ning nii jõuavad õpetajatelt saadud tarkused sageli ka kodudesse,“ märkis minister. „Rahatarkus kooliprogrammi annab eelkõige aga noortele endile tulevikuks olulise teadmiste ja oskuste baasi, et elus paremini läbi lüüa.“

Õpetajate rahatarkuse mentorklubid on aasta-aastalt üha populaarsemad. Lõppenud hooajal tegutsesid üle Eesti erinevates maakondades 10 gruppi, Tartus ja Valgas tuli suure huvi tõttu avada kaks klubi. Lisaks omandasid rahatarkust Harjumaa, Rapla-Järva, Lääne-Saare, Pärnu, Lääne-Virumaa ja Võru-Põlva õpetajad.

Valgamaalt rahatarkuse mentorklubi gruppides osalesid õpetajad, raamatukogude töötajad ja noortega tegelevad spetsialistid järgmistest asutustest:

  •  Abja Gümnaasiumist (Viljandimaa).
  • Keeni Põhikoolist;
  • Lüllemäe Põhikoolist;
  • Paistu Koolist (Viljandimaa);
  • Tõrva Gümnaasiumist;
  • Tõrva Koolist;
  • Valga Gümnaasiumist;
  • Valga Keskraamatukogust;
  • Valga Põhikoolist;
  • Valgamaa Kutseõppekeskusest.

Sel hooajal said õpetajad süvendatud teadmisi kulude-tulude ülesmärkimise ja analüüsi, eelarve koostamise, säästmise, targa majandamise ja laenamise, investeerimise algtõdede, varaklasside, sissetulekute kasvatamise ja pensionisüsteemi kohta. Lisaks jagasid kogemusi elust enesest teised programmi läbinud õpetajad.

Lisaks teadmiste täiendamisele, kuidas ise oma rahaasju targemalt juhtida, said õpetajad klubitegevuse käigus omavahel arutada õpetamise meetodeid ja võtteid. Raha kui praktiline igapäevane element võimaldab pärismaailmaga siduda teoreetilisi teadmisi matemaatikast ajaloo ja geograafiatundideni välja. Samuti loodi rahatarkusega seotud ülesandeid, mis laetakse üles ja jäävad kasutamiseks kõigile huvitatuile e-koolikotti. 

Mentorklubid on ellu kutsutud rahandusministeeriumi, Ettevõtliku Kooli ning Edu ja Tegu koostöös. Klubitegevuse raames õpivad õpetajad rahatarkust, et tunda end rahaasjades kindlamalt ja saadud teadmisi ka õpilastele edasi anda. Klubide mentoriteks on finantssektori valdkonna eksperdid ja erainvestorid. 

Eelmisel aastal pälvisid mentorklubid Äripäeva investor Toomase auhinna „Aasta investeerimistegu 2023“.

Mentorklubide kohapealset tegevust koordineerivad maakondlike arenduskeskuste koordinaatorid, klubisid rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Tegevusi viiakse ellu meetme „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” vahenditest. Finantskirjaoskust arendatakse rahandusministeeriumi eestvedamisel elanike finantskirjaoskuse edendamise programmi Rahatark Eesti. Eesti elanike rahatarkuse strateegia aastateks 2021–2030 kaudu.


Allikas ja foto: Rahandusministeerium