Uudised

23:43 28.08.2023

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistas Valgamaa õppeasutustele kvaliteedimärgiseid. 

Baastaseme saavutasid Keeni Põhikool, Lüllemäe Põhikool ja Valga Lasteaed Kaseke. „Ettevõtlik kool“ kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes koolielu valdkondades.

„Valgamaale on oluline osaleda „Ettevõtliku kooli“ programmis, sest me tahame, et meie noored oleksid ettevõtlikud ja edukad, räägib SA Valgamaa Arenguagentuuri juhataja Anneli Kattai. „Ettevõtlikkuse süsteemne ja järjepidev arendamine on oluline, sest täna muutuvad kiiresti nii tehnoloogiad, geopoliitiline situatsioon kui globaalne majandusruum tervikuna. Seetõttu peame õppijaid ette valmistama töökohtadeks, mida veel ei eksisteeri, tehnoloogiate kasutamiseks, mida pole veel leiutatud, ning õpetama neid lahendama probleeme, mida me ei oska täna veel ettegi kujutada. Selle saavutamiseks on ettevõtlikus koolis õppeprotsess üles ehitatud nii, et õpetaja on suunaja ja juhendaja, kes võimaldab igal õpilasel osaleda talle sobivas rollis ja vastutada oma õppimise eest,“ lisab Kattai.  

„Meie ühiskond vajab endast ja teistest lugupidavaid inimesi, kes on hakkama saajad, eneseteadlikud ning võimelised oma mõtteid tegudeks muutma. Ettevõtliku Kooli programmi rakendamine Keeni Põhikoolis annab meie õpilastele koolirõõmu ja tugevustele suunatud kvaliteetse stardi ellu, õpetajatele süsteemi enda aine ja isikliku eeskuju edastamiseks, kogukonnale atraktiivse ja põhimõttekindla koostööpartneri ja kohalikule omavalitsusele jätkusuutliku, edumeelse ning kompetentse õppeasutuse“, kommenteerib Keeni Põhikooli juht, Kristina Saar, Ettevõtliku Kooli programmi vajalikkust.

Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga.

Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.
Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas.
Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Baastaseme omistanud haridusasutused:

  • Keeni Põhikool,
  • Lüllemäe Põhikool,
  • Valga Lasteaed Kaseke.

Standardite pidulik üleandmine toimus 23. augustil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimunud "Valgamaa hariduskonverents - Inspireerivad kogemuslood" raames.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 220 kooli ja lasteaeda üle Eesti.

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi toel.