Uudised

12:00 14.08.2023

Räpina Aianduskool kutsub väiketoidutootjaid tasuta ringmajanduse kursusele 21.09.-16.12.2023

Kursusele on oodatud tegutsevad väiketoidutootjad ja teised väikeettevõtjad. Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas ettevõtte ringmajanduslikku olukorda ja potentsiaali kaardistada ning kuidas selleks võimalusi leida. Kursuse läbinu koostab ettevõtte ringmajanduslikku analüüsi ja teeb ettepanekuid edasiste arenguvõimaluste kohta antud teemal.

Koht: Räpina Aianduskool
Aeg:  21.09. – 16.12. 2023
Maht: 142 ak tundi (sh 121 kontakttundi)
Hind: Kursuse edukale lõpetajale on kursus tasuta. Rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi projektist „Põlvamaa PATEE-programm 2020-2023“

Lisainfo ja registreerimine kuni 01.09.2023 või kohtade täitumiseni.

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur