Uudised

14:05 15.06.2023

Tallinna Ülikooli seenioritöö mikrokraadi õpe Võrus - Valgamaa Partnerluskogu toetab osalemist

Mikrokraadiprogramm on suunatud inimestele, kes töötavad vanemaealiste arengu ja heaolu nimel nt üleriigiliste ja kohalike organisatsioonide ja asutuste esindajad, KOVide ja nende allasutuste töötajad. Õppima oodatakse kultuuri- ja raamatukogutöötajaid, sotsiaaltöötajaid, koduõdesid ja kogukonna eestvedajaid, kes tahavad luua Eestis keskkonda, kus vanemat inimest koheldakse kui normaalset kodanikku ja arenevat inimest

Valgamaa Partnerluskogu toetab  seenioritöö mikrokraadi omandamist Võrus toimuval koolitusel perioodil 29.09.2023-12.06.2024.

Ootame osalema inimesi, kes
•    panustavad partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Valga ja Otepää vald) mõne mittetulundusühenduse või kogukonna kaudu piirkonna arengusse,
•    tajuvad, et vanemaealisi on vaja kaasata senisest rohkem ja teadlikumalt kogukonnatöösse,
•    on valmis õppima seenioritöö mikrokraadiprogrammis septembrist 2023 kuni juunini 2024.

Kandideerimiseks saada hiljemalt 26. juuniks vabas vormis motivatsioonikiri, kus kirjeldad oma osalussoovi ning plaane ja mõtteid, kuidas õpitut rakendada oma kogukonnas, aadressile tiina@valgaleader.ee.
Kandidaatidest valib partnerluskogu juhatus välja osalejad, kelle kohatasust partnerluskogu tasub 80%. Osaleja omaosalus on 156 eurot, mida on võimalik tasuda mitmes osas.

Lisainfo Tallinna Ülikooli seenioritöö mikrokraadiprogrammi kohta https://www.tlu.ee/koolitused/seenioritoo

Info osalemise võimaluste kohta Tiina Ivaskilt, tiina@valgaleader.ee, 5349 1195

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur