Uudised

13:10 14.06.2023

Riik soodustab uue toetusmeetmega teadlaste, tippspetsialistide, teadus- ja arendusasutuste ja ettevõtjate koostööd

Avanenud taotlusvoor võimaldab nii kohalikel omavalitsustel kui ettevõtjatel kaasata oma tegevusse teadlasi ja doktorante. Toetatud on teadmussiirdedoktorantide palkamine ning teadlase kaasamine rakendusuuringute ja/või eksperimentaalarendusprojektide elluviimiseks.

Toetusmeetme: Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine taotlusi saab esitada alates 5. juunist E-toetuste süsteemi kaudu  
Rohkem infot veebiseminari ja taotlemise tingimuste kohta leiab meetme kodulehel: https://www.rtk.ee/sekmo 

Lisainfo
Tea Tassa
+372 663 2059
tea.tassa@rtk.ee
Riigi Tugiteenuste Keskus: Haridus ja teadus

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur