Uudised

13:00 06.06.2023

Sügisest alustab Tallinna Ülikool Võrus seeniortöö mikrokraadi õppega, mis kestab 20.09.2023 kuni 12.06.2024.

13. juunil kell 10.00 toimuval INFOPÄEVAL tutvustab õppekava juhtiv õppejõud Tiina Tambaum.
Registreerumine https://forms.gle/q827MRrLrpvuTiq99

 

Programm on suunatud inimestele, kes töötavad vanemaealiste arengu ja heaolu nimel - KOVide ja nende allasutuste töötajad, kultuuri- ja raamatukogutöötajad, sotsiaaltöötajad, koduõed ja kogukonna eestvedajad.

????Programm suunab vanemaealistega tegelevaid organisatsioone koostööle ning suurendab nende professionaalseid oskusi.

????Õppe käigus viivad õppijad läbi arendusprojektid, millega arendadatakse põlvkondadevahelise koostöö algatusi.

????Arendusprojektide elluviimiseks on võimalik kogukondadel peale programmi lõppu taotleda toetust Valgamaa Partnerluskogus rakendatavast Euroopa Sotsiaalfond+ meetmest.

???? Toimuvad õppekäigud organisatsioonidesse.

Lisainfo programmi kohta https://www.tlu.ee/koolitused/seenioritoo

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur