Uudised

13:25 02.11.2022

Valga valla kogukondade kriisivalmiduse koolituspäev

Hea Valga valla elanik ja kogukonna edendaja!

Kutsume Sind osa võtma Valga valla kogukondade kriisivalmiduse koolituspäevast, mis toimub 19. novembril kell 11-15 Hargla Maakultuurimajas.

Kuidas olla ise ja kogukonnana (korteriühistu, külaselts jne) valmis olukordadeks, kui kraanist ei tule vett, küte ei tööta, elektrit ei ole, puuduvad mobiil- ning andmeside? Millised on Ukraina sõja õppetunnid elanikkonnakaitse vaatest? Mida riik ja kohalik omavalitsus on teinud oma valmisoleku ja elanike kaitsmise ning kriisis toetamise parandamiseks? Koolituse eesmärk on jagada infot elanikkonnakaitse arengutest ja tõsta kohaliku kogukonna kriisikindlust. Arutame üheskoos, kui kriisivalmis on Sinu kogukond ning räägime üle kriisiolukorra rollijaotused. Päeva viib partnerite abil läbi Päästeamet, kes annab ülevaate elanikkonnakaitsest ja kriisireguleerimisest – nii laiemast kriisiplaanist kui ka detailsematest nippidest. Lisaks toimuvad rühmatööd-arutelud. Koolituspäeval osaleja saab valmistada kohapeal ka „kriisilõunasööki“.

PÄEVAKAVA:
10.45 – 11.00 Tervituskohv.

11.00 – 11.30 Valga Valla kriisivalmidus, evakuatsioonikohad, elutähtsate teenuste (vee- ja kaugkütte) toimepidevus, koostöö kogukondadega, kriisikommunikatsioon, vältimatu sotsiaalabi korraldus.

11.30 – 11.45 Valga päästekomando kriisivalmidus, toimepidevus ja võimalused kogukonda toetada.

11.45 – 12.45 Päästeameti soovitused elanikele kriisikindluse ja hädaolukorraks valmisoleku parandamiseks. Arutelu. 12.45 – 13.00 Virgutuspaus.

13.00 – 14.00 Kogukonna võimalused hädaolukorraks valmisoleku parandamiseks. Kogukonna kriisiplaanide näited. Päästeameti poolsed toetuse võimalused.

14.00 – 15.00 Ühine kriisitoidu valmistamine.

 

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur