Kesk-Eesti DMO arendusprojekt

Kesk-Eesti DMO arendusprojekt

Projekti eesmärk on Järva ja Viljandi maakonna ning Tõrva ja Põltsamaa valla turismiettevõtete konkurentsivõime kasvatamine läbi säästva turismi ja turvalise teenuse põhimõtteid rakendava turismiteenuse arendamise, samuti uute turismitoodete loomiseks koolitus- ja mentorprogrammi loomine ja rakendamine. Nimetatud programmi loomisel võetakse aluseks riikliku turismiinfosüsteemi ja Statistikaameti andmed, kaardistatakse piirkonna ettevõtjate arenguvajadused ja ootused arendustegevustele ning viiakse läbi külastajauuring. Projekti mõjul kasvab  turismiettevõtete konkurentsivõime ja piirkonna atraktiivsus külastajate seas üldiselt. Toimub piirkonna turismiettevõtete võrgustumine ja arendusorganisatsioonide põimumine, mis loob eeldused jätkusuutliku ja võimeka sihtkohaarendusorganisatsiooni (DMO) loomiseks.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Rohkem infot: KESK-EESTI DMO