Valga Turismiinfokeskus

Valga Turismiinfokeskus     

  
  

 

 

Seoses maakonna turismivaldkonna ümberkorraldustega on Valga raekojas asuv turismiinfopunkt alates 01.01.2023.a. SULETUD.

Alates 2023 aasta algusest on toimunud muudatus Valga maakonna turismitegevuste juhtimises, mida seni koordineeris Valgamaa Arenguagentuur. Riik ehk Ettevõtluse Arendamise sihtasutus (EAS) lõpetas 2021. aasta lõpus infopunktide rahastamise ja sealt sai alguse Lõuna-Eesti piirkonna tihedam turismialane koostöö. SA Tartumaa Turism juurde loodi Lõuna-Eesti turismiklaster, kuhu kuuluvad turismiettevõtjad, võrgustikud ja maakondlikud arenduskeskused. EASi ja KredExi ühendasutus tõi 2022 aasta suvel kokku Eesti piirkonnad, et alustada Eesti turismiorganisatsioonide ümberkujundamist. Turismireformi eesmärk oli ühendada piirkondade turismialased pädevused suuremateks kompetentsikeskusteks (DMO ehk Destination Management Organisation), et vähendada tegevuste killustatust ja tõsta kvaliteeti. Uus lähenemine lähtub külastajakogemusest, mitte maakondlikest piiridest.

Valga maakonnast on Valga vald ja Otepää vald liitunud Lõuna-Eesti turismi kompetentsikeskusega (Lõuna-Eesti DMO), mida juhib SA Tartumaa Turism.

 

Lõuna-Eesti DMO turismispetsialist Valga vallas:

Triin Roo

Tootearendusspetsialist

Otepää ja Valga piirkonna turismiarendusega seotud tegevused. Lõuna-Eesti piirkonnaspetsiifiliste turismitoodete ja -teenuste väljatöötamine koostöös piirkonna turismiettevõtetega.

+372 5333 5054

triin.roo@visitsouthestonia.com

 

 

Lõuna-Eesti DMO turismispetsialist Otepää vallas:

Külliki Pikk

Valgamaa diginähtavuse spetsialist

Otepää ja Valga valla turismiinfo haldamine puhkaeestis.ee/visitestonia.com lehel ning piirkonna turismiettevõtjate nõustamine diginähtavuse teemadel. Lõuna-Eesti turismisihtkoha arendamisega seotud tegevused (sh. Soome turule suunatud turundustegevused).

+372 513 7946

kylliki.pikk@visitsouthestonia.com