Seminarid, messid

Toimus Kagu-Eesti turismipäev „Koostöö – teooriast praktikasse“

5.10.2020.a. toimus Kagu-Eesti piirkondlik turismipäev, mille peamiseks teemaks oli koostöö, kui väga oluline edasiviiv jõud. 

Turismipäeval osalesid Zoom keskkonna vahendusel 42 piirkonna ettevõtet, kohalike omavalitsuste töötajad ning erinevad huvipooled.

Veebiseminaril esines inspireeriva ettekandega  Errit Kuldkepp, kes just eelkõige oma tegevuse kaudu inspireerib ümbritsevaid inimesi loovamalt, avatumalt, inimlikumalt ja julgemalt elama ning oma ettekandes tõi ta tähtsaima  piirkondliku varana välja  meie kohalikud säravad inimesed.

Lõuna-Eesti turismiklastri projektijuht Kertu Vuks tutvustas seminaril uut Lõuna-Eesti turismiklastri koostöömudelit, mille nägu kujuneb selliseks, millised on sinna kuuluvad ettevõtted.  Ta andis ülevaate koostamisel olevast Lõuna- Eesti turismistrateegia töölõikudest ning lubas ettevõtjatega tulemusi jagada juba järgnevatel kohtumistel.

Suurepärase koostöö näitena tutvustas Lisanna Elm Kagu-Eesti kaugtöökeskuse projekti  Kupland tegevusi ning valminud brändi loomise asjaolusid.

Üritusel esitleti ka piirkonna turismivideosid ning erilist tähelepanud pälvisid Valgamaa uued Otepää, Valga ja Tõrva piirkondade klipid.

Kagu-Eesti mainekava tegevuskava elluviimisest ning piirkondade statistikast andsid ülevaate Valga, Võru ja Põlva maakonna turismikordinaatorid.

Valgamaa Arenguagentuur tänab kõiki osalejaid!

Turismismipäeva ettekanded:

Ettevõtlusnädala turismipäev 

Lõuna - Eesti turismiklaster - Kertu Vuks

Kupland - Lisanna Elm

Turismipäeva salvestus

 

Tegevuste elluviimist toetab meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevus "Piirkondlikud algatused tööhõive  ja    ettevõtlikkuse edendamiseks" projekt nr. 2014-2020.5.04.19-0389 "Valgamaa ettevõtlikkuse edendamine"