Teenused tegutsevale ühendusele

Tegutsevate ühenduste juhatusele ja liikmetele pakume tasuta nõustamist ja abi alljärgnevates küsimustes:

  • Kuidas moodustada mittetulundusühenduse juurde meeskonda? Kuidas kaasata vabatahtlikke?
  • Kas ühendusel peaks olema arengukava? Millest arengukava koosnema peaks?
  • Kuidas läbi viia koosolekuid? Kuidas viia sisse muutmiskandeid äriregistris?
  • Kuidas arendada ühenduse juhtimist? Kuidas koostada lepinguid? Kuidas leida koostööpartnereid?
  • Kuidas leida ja kaasata ühenduse tegevusse uusi liikmeid? Kuidas motiveerida olemasolevaid liikmeid?
  • Kuidas mitmekesistada ühenduse tulubaasi?
  • Mis on sotsiaalne ettevõtlus?
  • Kuidas toimub ja mida tähendab avalike teenuste delegeerimine?
  • Kust leida idee jaoks projektirahastust? Millised on taotluste põhitingimused? Kas ja mida tuleb arvestada projektijuhtimisel?

Lisaks korraldame MTÜ-dele suunitletud erineva temaatikaga koolitusi ja infopäevi

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonil 526 0236 või e-posti aadressil aet.arula@valgamaa.ee

Kultuuripärand