Teenused vabaühendustele

Valgamaa Arenguagentuur pakub vabaühendustele TASUTA nõustamist.

 

Vabaühenduse konsultat suunab kohalikke omavalitusi ja kogukondi koostööle ning nõustab kodanikuühendusi ja –algatusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses:

organisatsiooni asutamine;

organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine;

ühingu juhtimise korraldamine;

ühingu tegevuste rahastamine;

ühingu projektide nõustamine;

organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu või lõpetamise nõustamine.

Muud teenused:

koolituste ja teabepäevade läbiviimine;

õppereiside, tunnustussündmuste jms korraldamine;

teabe vahendamine.

Maakondlikud arenduskeskused toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu võrgustikupõhise koostöö ning ühiste probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium.

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonil 526 0236 või e-posti aadressil aet.arula@valgamaa.ee