struktuuritoetuste ülevaade

Kasutatud struktuuritoetuste ülevaade Valgamaal

Alltoodud pdf failidest leiate maakonna andmed struktuuritoetuse erinevate perioodide kasutamise kohta:

•          rahastatavate projektide eelarved ja tegelikud väljamaksed ning nende osakaalud meetme eelarvest;
•          projektide eelarved ja tehtud väljamaksed maakondade lõikes;
•          meetmes vastavaks tunnistatud taotluste arv, rahuldatud taotluste arv, käimasolevate projektide arv, lõppenud projektide arv ja katkestatud projektide arv.
NB! Alates 2008. aasta aruandest näidatakse projektide eelarvete asemel meetmes võetud kohustusi (käimasolevate projektide eelarved + lõppenud projektide maksed).

Struktuurifondide projektide eelarved ja maksed perioodil 2004-2006 Valgamaal.pdf

Struktuurifondide projektide eelarved ja maksed perioodil 2007-2013 Valgamaal.pdf

Struktuurifondide projektide eelarved ja maksed perioodil 2014-2020 Valgamaal.pdf

Allikas: www.struktuurifondid.ee 

Kultuuripärand