Alustava ettevõtja koolitus

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

OSALEMISTINGIMUSED

 • Toimumiskoht: Valgamaa Kutseõppekeskuses, Loode 3 Valga, III korrus, ruum 303
 • Toimumise aeg: 25. ja 26. september, 10. ja 11. oktoober, 15. ja 16. oktoober, 6. november 2019 kell 9.45 -17.00
 • Lektorid: kõik lektorid on oma ala praktikud ja on pikaajalise kogemusega lektorid - Elmo Puidet, Andro Kullerkupp, Kristo Krumm
 • Osalemistasu: 50.- eurot (kogu koolitusprogrammi eest), sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust: 20. septembriks 2019
 • Osalemine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud.
 • Osalemisavalduse palume täita hiljemalt 16. septembriks 2019 SIIN! Registreerimine on lõppenud!
 • Baaskoolituse programmist vähemalt 4 õppepäeva läbinutele ja äriplaani kaitsnutele väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassast ja Arenduskeskuste Võrgustikult ettevõtlusega alustamise toetust.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

KOOLITUSE PROGRAMM

Koolitus on üles ehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

I. moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes - 25. ja 26. september 2019 kell 9.45-17.00
Lektor: Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seose
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II. moodul: Turundus ja müük - 10. ja 11. oktoober 2019 kell 9.45-17.00
Lektor: Andro Kullerkupp

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III. moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine 15. ja 16. oktoober 2019 kell 9.45-17.00
Lektor: Kristo Krumm

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV. moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused - 6. november 2019 kell 9.45-17.00
Lektor: Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlemine

Osalemisavaldus palume täita SIIN!
Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et nõustunud koolitusel osalema.

Osavõtutasu on 50 EUR kogu programm.

Koolitust korraldab SA Valgamaa Arenguagentuur.
Lisainfo: ettevõtluskonsultandid Säde Otsa  tel 5564 0054, e-mail sade.otsa@valgamaa.ee või Ülle Vilo, tel 510 3254, e-mail ylle.vilo@valgamaa.ee

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kultuuripärand