Uudised

17:55 01.02.2024

2024.aasta jaanuari algusest jätkub Valga- ja Viljandimaal  noorte tugiprogramm 13 – 29-aastaste noorte toetamist.

2023. aastal alustas Valga- ja Viljandimaal pilootprojektina tegevust Valga- ja Viljandimaa maakondade ülene NGTS koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad kohaliku omavalitsuse juures tegutsevad noorte heaoluspetsialistid, kes toetavad ja nõustavad noori naasmaks haridusteele ja/või tööturule jõudmiseks. Võrgustikku kuuluvad Valgamaalt Valga ja Tõrva vald ning Viljandimaalt Viljandi linn, Viljandi vald, Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald.

Igas kohalikus omavalitsuses  toetab noori noorte heaolu spetsialist, kes toetab noori läbi individuaalse lähenemise, arvestab noore olukorra, soovide ja koos seatud eesmärkidega.

Teenus on noortele tasuta.

Valga- ja Viljandimaa NGTS koostöövõrgustik on ainuke maakondade ülene projekt Eestis.

Noorte heaoluspetsialisti kontaktid on leitavad kohaliku omavalitsuse kodulehel.

Programm sai 2023. aasta lõpus Riigi Tugiteenuste Keskuselt meetme „Tööalase konkurentsivõime toetamine“ raames neljaks aastaks toetust, et aidata mitteõppivaid ning  mittetöötavaid noori Valga ja Viljandi maakondades. Projekti toetatakse Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest (Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)).

Valga maakonna tegevusi toetab projekt nr.2021-2027.4.02.23-0039; „Valga maakonna ja Viljandi Maakonna NEET noorte kõrge tööhõive taseme saavutamine, hoidmine ning ennetus“ _ Valga Maakond“. Toetuse summa 754 120,25 eurot, eesmärk on nelja aasta jooksul abistada 239 noort ja neist tööle aidata 60 kuni 29-aastast noort.

Viljandi maakonna tegevusi toetab projekt nr.2021-2027.4.02.23-0034; „Valga maakonna ja Viljandi Maakonna NEET noorte kõrge tööhõive taseme saavutamine, hoidmine ning ennetus“ _ Viljandi Maakond“. Toetuse summa 754 120,25 eurot, eesmärk on nelja aasta jooksul abistada 148 noort ja neist tööle aidata 37 kuni 29-aastast noort.

Projekti koordineerib SA Valgamaa Arenguagentuur.

Projektijuht ja koordinaator on Inga Tikk.

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur