Uudised

10:56 19.10.2023

Kagu-Eesti ettevõtluse toetamiseks eraldatakse 7,5 miljonit

Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetus on suunatud Põlva, Valga ja Võru maakonna mikro- ja väikeettevõtjatele, et aidata neil arendada oma tooteid ja teenuseid ning suurendada tootlikkust ja ressursitõhusust.

Meetme maht on 7 505 206 eurot ning seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Ühele projektile saab toetust taotleda 20 000–60 000 eurot ning toetuse osa projekti kogumaksumusest on kuni 60%. Projekti maksimaalne kogumaksumus saab olla kuni 200 000 eurot.

Taotleja võib olla mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kelle püsiv tegevuskoht, mis on seotud toetatava projektiga, asub Põlva, Valga või Võru maakonnas ning kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 36 kuud. Taotleja taotlemisele eelnenud majandusaasta müügitulu peab olema vähemalt 40 000 eurot.
Meetmest toetatavad tegevused on:
1) uue või oluliselt edasi arendatud toote või teenusega seotud arendustegevused ja investeeringud;
2) tootmis- või teenusemahu tõstmisega seotud tegevused ja investeeringud;
3) tootmise või teenusepakkumise automatiseerimise või digiteerimisega seotud investeeringud ja personali koolitus.

Meede lähtub Kagu-Eesti tegevuskavast, mille üks tegevussuundi on piirkonna ettevõtluse arendamine. Aastatel 2019–2021 rahastati meedet riigieelarvest. Sel ajal sai toetust kokku 44 projekti keskmise toetussummaga 40 400 eurot. Toetust anti näiteks uute seadmete soetamiseks nii puidu- , metalli- kui ka toidutööstuses, aga ka uute teenuste väljatöötamiseks või arendamiseks.

Täna puudub info toetuse taotlemise vastuvõtu algusest.
Rohkem teavet meetmest (sh taotluste vastuvõtu algus, infopäevad) saab Riigi Tugiteenuste Keskusest (RTK). 

Õigusaktid:

Määrus "Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused" (2023) | 517.85 KB | pdf

Määruse "Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused" seletuskiri (2023) | 344.42 KB | pdf

Lisainfo:
Liis Palumets
nõunik
regionaalpoliitika talitus
Tel 611 3139
e-post: liis.palumets@agri.ee

Allikas: Regionaal- ja põllumajandusministeerium

Kaasrahastanu EL
Valgamaa Arenguagentuur