Uudised

13:23 03.05.2023

Valga maakonna arengustrateegia 2035 + ja tegevuskava avaliku väljapaneku tähtaega on pikendatud  9. maini 2023.a.

Valga maakonna arengustrateegia eesmärk on tingimuste loomine Valgamaa, kui terviku igakülgseks arenguks, tuginedes maakonna arengueeldustele ja eripäradele. Valga maakonna arengustrateegia 2035+ on dokument, mille alusel viiakse ellu omavalitsustele antud ühiste ülesannete täitmist, kavandatakse omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringuid ja esitatakse taotlusi toetuste saamiseks erinevatest programmidest, arengustrateegia hõlmab maakonna kolme omavalitsuse, ettevõtjate, kogukondade ja elanike ühiseid plaane maakonna arendamiseks kuni aastani 2035+.

Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 9. maini 2023.

Valga maakonna arengustrateegia 2035+

Valga maakonna arengustrateegia tegevuskava 2023-2027

Arengustrateegia ettepanekute vorm

Tegevuskava ettepanekute vorm

Lisainfo SIIN