Lähisündmused

22:30 24.07.2019

26. augustil avanevad Valgamaa Partnerluskogu sügisesed taotlusvoorud

Tegevus 1.1 - Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse' ja tegevus 3.1 - Algatused ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja loomiseks'.
Taotlusvoor on avatud 26. augustist kuni 13. septembrini kell 16.00

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Toetust saavad taotleda kuni üheksa töötajaga ettevõtted või MTÜd või SAd, mis on registreeritud ja tegutsevad Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (Otepää ja Valga vald va Valga linn, Hellenurme ja Aakre kandi külad Elva vallas ning Soontaga küla Tõrva vallas). Investeeringuga kaasneb kohustus säilitada või luua vähemalt üks täiendav töökoht hiljemalt 2 aasta jooksul peale investeeringu elluviimist.

Toetus taotluse kohta taotlusvoorus on 2 000 – 30 000 eurot.

Täpsem info: https://valgaleader.ee/projektitoetused/meede2/2019.html 

Tegevus 3.1 Algatused ettevõtjate ja kogukondade võrgustike arendamiseks ja loomiseks

Toetust saavad taotleda Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ettevõtted, kellel on projekti elluviimiseks vähemalt üks partner. Taotlejal ja partneritel peab olema ühine tegevuskava 2-4 aastaks.

Toetatud on olemasolevate võrgustike arendamiseks või uute võrgustike loomiseks vajalikud tegevused, mh turundustegevused.

Maksimaalne toetus ühe kogukonna poolt esitatud taotluse kohta on kuni 20 000 eurot.

Toetusmäär on kuni 90% abikõlblikest kuludest, kui taotlejaks on mittetulundusühing, sihtasutus, kohaliku omavalitsus.
Toetusmäär on kuni 60% abikõlblikest kuludest, kui taotlejaks on ettevõtja või kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.

Täpsem info: https://valgaleader.ee/projektitoetused/vorgustikud.html

 

 

Otsid ajutist tööd või töötajat?
Kultuuripärand