Lähisündmused

22:31 31.05.2019

1. juunist avatakse tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise meede

Meetme eesmärgiks on toetada töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtete digitaliseerituse ja automatiseerituse taseme kasvu ning seeläbi vähendada inimsekkumise vajadust.

Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teostab ja järelevalvet teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Enne taotluse esitamist soovitab EAS ettevõtjal läbida eelnõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang.

Nõustamise kokkuleppimiseks kontakteeruge palun oma kliendihalduriga või  info@eas.ee.

 

Meetme puhul tuleb silmas pidada järgmist:

  • meetme eesmärk on toetada inimsekkumise vähendamisse tehtavaid investeeringuid nii, et lisandväärtus suureneks (10% kahe aasta jooksul);
  • investeeringute tulemusel muutub töökohtade sisu, seetõttu toetatakse ka töötajate ümberkoolitust;
  • selleks, et võimalus oleks kättesaadav võimalikult paljudele ettevõtetele, ei ole toetusel alampiiri, ülempiiriks on 200 000 eurot. Toetuse määr sõltub riigiabi liigist kuid ei ületa 50 protsenti abikõlbulikest kuludest.

Lisaks eeltoodule peab ettevõttes olema EASi poolt aktsepteeritud meetodi põhjal tehtud digidiagnostika. Digidiagnostika aitab kaardistada võimalused, kuidas digitaliseerimise ja automatiseerimise kaudu viia enda ettevõtte tootmisprotsessid efektiivsemaks ning selle käigus selgitatakse välja plaanitavate investeeringute vajadus. Selle läbiviimiseks on juba möödunud aasta sügisest avatud toetusmeede, mille raames saavad ettevõtjad taotleda toetust. Toetuse suurus on olenevalt ettevõtte müügitulu suurusest 5000 kuni 15 000 eurot ning omaosalus minimaalselt 30 protsenti.

Loe lähemalt meetme kohta Riigiteatajast

Otsid ajutist tööd või töötajat?
Kultuuripärand