Lähisündmused

13:22 29.05.2019

6. juunist avaneb taotlusvoor 'Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamine' 

Toetuse spetsiifilisteks eesmärkideks on toidu tootmise ja turustamise tarneahela toimimise parandamine, põllumajandustoodete tootjate ja töötlejate turujõu suurendamine ning omavahelise koostöö arendamine.

Taotlusi võetakse vastu 06. juunist kuni 13. juunini 2019. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja projektiplaan ning nendes esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).

Täpsem info PRIA kodulehel

Kultuuripärand