Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks

Industrial Heritage

Turismiprojekti Industrial Heritage (originaalnimi Revival of Industrial heritage for tourism development, eesti keeles "Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks") raames arendatakse välja tööstuspärandil põhinev turismimarsruut.

 

Projekti raames korrastatakse ja/või arendatakse turismiobjektideks erinevad veskid, tootmishooned, tuletornid, raudteeobjektid ja veetornid Eestis ja Lätis. Lõuna-Eestist arendatakse/korrastatakse kokku 5 tööstuspärandi objekti: Hellenurme vesiveski, Leevaku Hüdroelektrijaam-muuseum, Räpina Paberivabrik, Alatskivi Ait-kuivati ning lahmuse vesiveski. Samuti kaasatakse turundus- ja arendustegevustesse teisi olemasolevaid tööstuspärandi turismiobjekte.

Projekti regionaalsed partnerid on Lääne-Eesti Turism, Lõuna-Eesti Turism /Valgamaa Arenguagentuur, Kurzeme regioon (Läti), Riia regioon (Läti) ja Vidzeme regioon (Läti), kes viivad ellu ühised turundus- ja arendustegevused.

Projekti partnerid Eestis objektide korrastamisel on: AS Limex, MTÜ Eesti Turbamuuseum, SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid, Lääne-Nigula Vallavalitsus, Hiiu Vallavalitsus ja Eesti Tuletornide Selts, Sõrve tuletorn,  Alatskivi Looduskeskus, Räpina Paberivabrik, Hellenurme veskimuuseum, Lahmuse Vesiveski, Leevaku hüdroelektrijaam.

Projektipartnerid Lätis objektide korrastamisel on: Jaunpils vesiveski, Rideli vesiveski, Aizpute veetorn, Birini veetorn, Zilaiskalns veetorn, Oviši tuletorn, Airites raudteejaam, Baloži turbaraudtee, Gulbene-Aluksne raudteejaam, Limbaži villa- ja tekstiilivabrik, Koni veski, Ligatne Paberivabrik, Kuldiga Tööstustorn, Pace villavabrik.

Projekti kestus: 01.05.2017 - 30.04.2019.

Projekt on rahastatud Interreg Eesti-Läti programmist. Projekti kogumaksumus on 1 431 135.40€, millest ERDF toetus 971 665.09€. Lõuna-Eesti Turismi projektitegevuste eelarve on 83 030€.

Valminud on projekti visuaalid, kajastamaks tööstuspärandi teemat ja objekte. Projekti raames valmivates turundusmaterjalides kasutatakse nii üldist logo kui temaatilisi logosid kujutamaks veskeid, tuletorne, raudteepärandit, endisi tehaseid ja veetorne. 

Projekti, tööstuspärandi ja tööstuspärandi objektide uudiseid saab jälgida facebook lehel www.facebook.com/industrialheritagefortourism.    

"Käesolev koduleht kajastab autorite vaateid. Programmi Korraldusasutus ei ole vastutav informatsiooni kasutamise eest"
“This publication reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.”
  

Turismiprojekti Industrial Heritage (originaalnimi Revival of Industrial heritage for tourism development, eesti keeles "Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks")

Turismiprojekti Industrial Heritage (originaalnimi Revival of Industrial heritage for tourism development, eesti keeles "Tööstuspärandi taaselustamine turismi arendamiseks") raames arendatakse välja tööstuspärandil põhinev turismimarsruut.

 

Kultuuripärand