Tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamine

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevus "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projekt nr EU51089 „Valga maakonna piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2018“   eesmärgiks on tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu  linnapiirkondi. 
Projekti eesmärgiks on Valgamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmine läbi motiveeriva ja toetava keskkonna loomise ning Valgamaa ettevõtete ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, töökohtade loomine ja säilitamine ja Valgamaa maine tõstmine.

Eesmärgi saavutamiseks keskendutakse kahele tegevusele:
1. Valgamaa noorte ja õpetajate ettevõtlusalase teadlikkuse ja huvi tõstmine läbi motiveeriva ja toetava keskkonna loomise.

Eelarve 2021.a  tegevuskava elluviimiseks 19 000 eurot.

Olulisemaid tegevused perioodil on noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks ettevõtluskonkursi "Nupp nokib " korraldamine, mille käigus Valgamaa  noored mõtlevad välja äriidee, arendavad äriideest toote ja turundavad toodet osaledes erinevatel laatadel ja sotsiaalmeedias. Konkursi raames toimuvad äriideede genereerimiseks, tootearenduseks ja turunduseks jm. erinevad koolitused ja töötoad. Noori toetavad koolitatud juhendajad ja ettevõtjatest mentorid (Nupp nokib konkursi tegevusi kajastatakse Facebooki lehel „Nupp nokib“.  
Ettevõtliku kooli põhimõtete tutvustamiseks korraldatakse haridusasutustele ettevõtliku kooli programmi tutvustavaid koolitusi, korraldatakse haridusasutustele ühiseid seminare parimate praktikatega tutvumiseks.


2. Valgamaa turismiettevõtete ettevõtlusaktiivsuse suurendamine, töökohtade loomine ja säilitamine
turismisektoris. Koostöö turismisektori ja teiste valdkondade vahel.

Eelarve 2021.a  tegevuskava elluviimiseks 25 712,21 eurot.

Turismisektori ettevõtete koostöö suurendamiseks kaardistatakse ettevõtjate vajadused ja ootused, vastavalt sellele korraldatakse ettevõtete ühistegevusi (õppereise, turundustegevusi)  ja  koolitusi. Maakonna mainekujunduse üks oluline osa on turismisektoris aset leidvad sündmused, ettevõtete turundustegevuse parandamine, edulugude kogumine ja levitamine.

 

 

 

 

Lisainfo: Anneli Kattai

e-post: anneli.kattai@valgamaa.ee

 

Kultuuripärand