Infolistiga liitumine

Valgamaa turismiasjalised on ühinenud infolisti turism@valgamaa.ee. Listi kaudu edastatakse turismialast infot, uuringute ja sihtturgude ülevaateid, statistikat, uudiseid Eestist ja maailmast, teateid avanenud toetusvõimaluste, seadusemuudatuste jne kohta. Listi kaudu liigub info keskmiselt 1-3 korda nädalas sõltuvalt teadete olulisusest. Üldjuhul koondatakse info ühte infokirja nädalas. Kiired teated saadetakse eraldi.

Turismilisti haldab Valgamaa infospetsialist Epp Kalja. Listiga liitumiseks või listi teate edastamiseks saada kiri e-posti aaadressile epp.kalja@valgamaa.ee.

Kultuuripärand