Teata meile ja riigile oma ettevõtte või vabaühenduse olukorrast

Koostöös maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel valminud kriisiabikeskus.ee online-platvorm Eesti ettevõtete probleemide kaardistamiseks. See aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks.

Alates 18. märtsist oodatakse nii ettevõtjaid kui ka vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad teenuseid, kriisiabikeskuse veebis kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab hiljem ülevaate nende vajadustest ja probleemidest. Maakondlike arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele jääb platvorm avatuks ka pärast seda.

SA Saare Arenduskeskuse juhataja ja projekti koordinaatori Rainer Paenurga sõnul sai idee alguse osalemisest häkatonil “Hack the Crisis” 13.-15.03, kus Saaremaa Turunduskoja initsiatiivil loodi testplatvorm Saaremaa ettevõtjate jaoks. Idee arendati üle-eestiliseks koostöös maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga, kuna pilootprojekt näitas ettevõtjate suurt huvi ja vajadust selle järele.

Platvormi kaudu kogutav info aitab paremini mõista ettevõtjate olukorda kriisisituatsioonis, annab põhjaliku sisendi kriisiabi paketi väljatöötamiseks ja teisteks tugitegevusteks nagu näiteks maakondlike arenduskeskuste nõustamisteenuseks.

Veebiplatvormi kaudu tuleb ettevõtjal täita 14 küsimusest koosnev ankeet, mille tulemused jõuavad nii ministeeriumi kui ka kõikide maakondlike arenduskeskusteni. Ankeedi täitmine võtab ettevõtjatel aega keskmiselt 3-5 minutit.

Lisainfo:

Rainer Paenurk

SA Saare Arenduskeskus juhataja ja projekti koordinaator

rainer@sasak.ee, tel 55 37 536

Andres Huul

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige

andres.huul@arenduskeskused.ee , tel 55 572 55

Kultuuripärand