Teenused alustavale ühendusele

Mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingut asutada soovijatele pakume tasuta nõustamist ja abi alljärgnevates küsimustes:

  • Millised on eeldused MTÜ asutamiseks?
  • Mida tähele panna MTÜ, SA, seltsingu põhikirja koostamisel?
  • Kuidas koostada ja vormistada registreerimisdokumente?
  • Kuidas toimub elektrooniline ühingu asutamine ja mida selleks tarvis on?
  • Millised kohustused ja vastutus kaasnevad asutajatel ja juhatuse liikmetel ühingu asutamisega?
  • Millised toetusvõimalused on alustaval mittetulundusühingul?
  • Kuidas sisse seada ühingu dokumentatsioon ja raamatupidamine?
  • Kuidas teha tööd liikmeskonnaga ja kuidas leida koostööpartnereid?
  • Kuidas tagada pikaajaline ühingu tegevussuutlikkus?

 

Lisaks korraldame MTÜ-dele suunitletud erineva temaatikaga koolitusi ja infopäevi

 

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonil 526 0236 või e-posti aadressil aet.arula@valgamaa.ee

Kultuuripärand