Mentorklubi

KAGU-EESTI MENTORKLUBI

Hea ettevõtja! Kui soovid investeerida endasse ja ettevõtte arengusse, siis kandideeri Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubisse. Oled oodatud osalema, kui Sinu firma vanus on kuni kolm aastat (erandkorras ka kauem tegutsenud ettevõte).

Mentorklubi kohtumiste raames toimuvad ettevõtlusalased koolitused, suhtlus mentorite ja teiste ettevõtjatega ning külastatakse põnevaid ettevõtteid.

Mentorlusprogramm sobib, kui soovid:

  • omandada uusi teadmisi läbi koolituste;
  • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja laiendada kontaktvõrgustikku;
  • saada ja jagada kogemusi;
  • analüüsida koos mentoritega oma ettevõtte väljakutseid, erinevaid vaatenurki ja arvamusi.

Mentorlusprogrammis osaleb Põlva, Valga ja Võru maakonnast 20 alustavat ettevõtjat ja 10 praktiliste ettevõtluskogemustega mentorit.
Iga  alustav ettevõtja saab endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks eesmärkide saavutamisel. Tutvu mentoritega!

Mentorklubis osalemine on tasuta, programm ei kata transpordikulu (va õppereis) klubi toimumise kohta.

Registreerimine selle perioodi mentorklubisse on lõppenud

AJAKAVA 2019. AASTAL

6. - 7. märts              avakohtumineeesmärkide seadmine, plaani koostamine - Mart Kikas.
                                Toimub: Valgamaa Otepää Karupesa hotell
10. - 11. aprill           tootearendus - Maili Vinn, teenuse test - Imre Arro.
                                Toimub: Valgamaa Taagepera Hotell Wagenküll
15. - 16. mai             hinnastamine - Kristo Krumm.
                                Toimub: Põlvamaa Kõlleste vald Käbliku talu
Juuni (kuupäev täpsustub) – üle eestiline turunduspäev
11. - 12. september   õppekäik/reis, selgub kevadel
6. - 7. november       koolitus osalejate valitud teemal ning mentorklubi kokkuvõtted.
                                Toimub: Võrumaa Kubija  hotell

Varasemad osalejad on hinnanud kohtumistel kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja kliente.  

Mentorklubi tegevuste elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo:
Ülle Vilo

ettevõtluskonsultant
ylle.vilo@valgamaa.ee
510 3254

 

Kultuuripärand