Infolistiga liitumine

Valgamaa Arenguagentuur on käivitanud ettevõtlusteemalise meililisti, mille kaudu levitatakse Valgamaa Arenguagentuuris tekkivat ja siia jõudvat informatsiooni, mis puudutab ettevõtlust ja ettevõtteid ning võiks ettevõtjatele huvi pakkuda. Näiteks uued seadused ja normatiivaktid, erinevad üritused, infopäevad, konkursid jmt.

Ettevõtluslisti haldab ettevõtluskonsultant Ülle Vilo. Listiga liitumiseks või listi teate edastamiseks saada kiri e-postile ylle.vilo@valgamaa.ee, sisestades ettevõtte nime või enda nime ning mailiaadressi (nii liitumise kui lahkumise korral).

Kultuuripärand