Uudised

14:01 10.05.2022

Avanes Valgamaa “Tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetusvoor 2022”.

Toetatav tegevussuund on tervist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomine ning teadlikkuse ja võimaluste suurendamine läbi koolinoorte vabaaja tegevuste sisustamise suvisel koolivaheajal. Taotluste esitamise tähtaeg on 29.05.2022.a. Tegevuste elluviimise periood on 10.06 – 31.08.2022.a. Ühe projekti maksimaalne toetussumma on kuni 2500.- eurot.

Toetatakse tegevusi, mis aitavad:

Edendada vaimset tervist, sh toetada psühhosotsiaalse keskkonna loomist, parandada terviseharitust.
Ennetada vigastusi, sh kujundada läbi teadlikkuse ja oskuste arendamise vigastusi ennetavat käitumist.
Edendada tasakaalustatud toitumist ja füüsilist aktiivsust, sh suurendada liikumise ja tasakaalustatud  toitumise võimalusi ning arendada neid soodustavat elukeskkonda, toetada teadlikkust ja teabe kättesaadavust.
Ennetada, tõkestada ja vähendada sõltuvusainete tarbimist, sh edendada sõltuvusainetevaba elustiili,  toetada alternatiivseid vabaaja veetmise võimalusi. 
Koostöös noortega viia ellu tegevusi laste ja noorte tervise, arengu ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks, vigastuste ja vägivalla ennetamiseks.

 

Taotlused esitada hiljemalt 29.05.2022.a. e-posti aadressil merle.liba@valgamaa.ee

 

Lisainfo ja taotlusvormid leitavad aadressil https://valgamaa.ee/maakond/programmid/tervise-ja-heaolu-toetusvoor/

Kultuuripärand