Uudised

22:41 08.06.2021

Kagu-Eesti mentorklubi alustab 12.hooaega augustis

Kui soovid investeerida endasse ja ettevõtte arengusse, siis kandideeri Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubisse.
Oled oodatud osalema, kui Sinu ettevõtte vanus on 1 kuni 3 aastat (erandkorras ka kauem tegutsenud). Mentorklubi kohtumiste  raames toimuvad ettevõtlusalased koolitused, suhtlus mentorite ning teiste ettevõtjatega, külastatakse põnevaid ettevõtteid.

Mentorlusprogramm sobib, kui soovid:
- omandada uusi teadmisi läbi koolituste;
- suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja  leida kontakte;
- saada ja jagada kogemusi;
- analüüsida koos mentoritega oma ettevõtte väljakutseid, erinevaid vaatenurki ja arvamusi

Mentorlusprogrammis saab osaleda  Põlva, Valga ja Võru maakonna 22 alustavat ettevõtjat (mentiid).

Iga  alustav ettevõtja saab endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks eesmärkide saavutamisel.

Ettevõtte omaosalus mentorklubis kogu programmi jooksul on kokku 50 eurot. Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Programmis osalejalt ootame:
- motivatsiooni ja valmisolekut enda ja ettevõtte arendamiseks
- kandideerimisankeedi täitmist koos osalemisesoovi põhjendusega
- kinnitust osaleda kõikidel kohtumistel
- nõusolekut katta osalustasu

Ajakava:

4-5.august  Avakohtumine -  eesmärkide seadmine, plaani koostamine, Mart Kikas. Valgamaal, Pühajärve puhkekeskuses.
8-9.september Esitlus- ja müügitehnikad - Harald Lepisk, Võrumaal,  Piusa Ürgoru Puhkemaja
23.september Koolitus - läbirääkimised, Georg  Merilo, Valgjärvel koos Siidrikoja külastusega. 
20.oktoober Praktikapäev: Müük. Turundus. Tootearendus. Õppus mentoritelt koos Indrek Maripuuga. Põlvamaa, Loovusait
3-4.november Mentorklubi tegevuste kokkuvõtted, Mart Kikas, Kubija hotell-loodusspa

Kandideerimine mentorklubisse  kestab 22. juulini 2021.

Programmis ei saa osaleda:
-konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;
- põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
- kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
- tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
- hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted
- renditeenuseid osutavad ettevõtted

Igale osalevale ettevõttele arvestatakse vähese tähtsusega abi - VTA, mis kantakse riigiabi registrisse
Mentorprogrammi kinnitatud ettevõtte kohta arvestatud VTA ja osalustasu ei kuulu programmi pooleli jätmisel tagastamisele.

Varasemad osalejad on hinnanud väga heaks kohtumistel kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja  kliente.   

Mentorklubi korraldavad Valgamaa Arenguagentuur, Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus.

Lisainfo
Ülle Vilo
Ettevõtluskonsultant
Tel 510 3254
ylle.vilo@valgamaa.ee

 

Kultuuripärand