Uudised

14:21 01.06.2020

Ettevõtted saavad toetust küsida tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks KIKlt

Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) saavad toetust taotleda mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtted oma tootmise ressursikasutuse tõhustamiseks. Vooru eelarve on 7 120 200 eurot, millele lisanduvad vabanevad vahendid lõppevatest projektidest.

 

Taotlusi saab E-toetuse keskkonnas sisestama hakata esmaspäevast, 1. juunist ning esitada alates 15. juulist kell 12.00. Tegemist on lõpptähtajata vooruga ning toetust antakse kuni vooru eelarve täitumiseni taotluste esitamise järjekorras. Lisainfo KIKi kodulehelt või projektikoordinaatorilt Aire-Arike Trutin (aire.arike@kik.ee, 6 274 186).

Taotlusvoorust toetatakse ressursisäästu lahenduste väljatöötamist ja rakendamist, seadmete soetamist või väljavahetamist uuenduslike ja ressurssi säästvamate vastu, seadmete soetamist oma tootmisjääkide kasutamiseks, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi tootmisprotsessis  ning keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamist ja registreerimist. 

„Oma ressursikasutust on juba tõhustanud näiteks Tallinn Dolls, kes arendab välja rõivaste 3D-prototüüpimise ja tootmise tarkvaralahenduse. See võimaldab ära jätta aastas ca 600 näidise tootmise. Samuti soetas Paekivitoodete Tehas sorteerimissõela, ekskavaatori ja rataslaaduri,“ tutvustab juba eelnevalt toetust saanud ettevõtteid KIKi toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. „Puidutööstuse ettevõte Natural võttis kasutusele kaasaegse höövelliini ja uue ladustamiskeemi ning A. Le Coq rajab heitveesüsteemi reovee tekke vähendamiseks ja biogaasi tootmiseks,“ lisab ta.

Toetuse summa on kuni 200 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%.

Ressursitõhusate investeeringute taotlemise eelduseks on ressursikasutuse analüüs, mille on teinud selleks koolitatud audiitorid hindamaks senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub konkreetne investeeringuvajadus.

 

Otsid ajutist tööd või töötajat?
Kultuuripärand