Lähisündmused

10:06 10.10.2019

Valgamaa parimad toitlustusettevõtted on Kohvik Johanna,  Resto Wagenküll ning Pizza Merano

Eile toimus Vidrike Külamajas Valgamaa toitlustusasutuste tunnustusüritus, kus esitleti  Valgamaa toitlustusettevõtete klienditeeninduse monitooringu tulemusi ning tunnustati  Valgamaa parimaid toitlustusasutusi.

Maakonna parimateks toitlustusasutusteks kuulutati Kohvik Johanna Valgast, Resto Wagenküll Taagepearst ja Pizza Merano Otepäält.

„Toit on läbi aegade olnud see, mis ühendab inimesi ja kogukondi. Toidu valmistamine ning toidu pakkumine on olnud kogukonna ühenduslüliks läbi aegade. Meie toidukultuur on kõrgel tasemel, pakkudes elamusi nii kohalikele kui ka piirkonda külastavatele inimestele ning seda tuleb hoida. Kui  toit on ühe toitlustusasutuse südameks,  siis ei tohiks vähem tähtsaks pidada selle pakkumist, ehk teenindust. Teenindaja on meie tegemistest kõige olulisem võtmeisik. Just tema on see, kes saab  kohtumistest luua parima võimaliku elamuse. On austusväärne  töö olla kellegi teenistuses ning teha seda nii heal tasemel nagu te seda teete,“ sõnas  tunnustusüritusel häid teenindajaid tänanud Valgamaa Arenguagentuuri infospetsialist Epp Kalja.

Mai ja juuni kuu jooksul  viidi rohkem kui kolmekümnes Valgamaa toitlustusettevõttes läbi monitooring, mille käigus vaadeldi teenindajate professionaalsust, suhtlemist klientidega, toodete tundmist, konsultatsiooni- ja müügioskusi, niisamuti ka teeninduskoha ning teenindaja üldist esinduslikkust, leitavust ning avaliku interneti olemasolu ja toimimist.

Toitlustusasutusi hinnati SA Valgamaa Arenguagentuuri tellitud monitooringu põhjal eesmärgiga saada ülevaade teeninduse tasemest – tuua välja tugevad ja nõrgad kohad klienditeeninduses ja müügiprotsessis ning luua alus jätkuprojektiks, et hinnata ette võetud sammude tõhusust ning näha arengutrende, monitooring viidi Valgamaal läbi kolmandat korda ja selle tulemustel põhinevalt korraldab Valgamaa Arenguagentuur  15. novembril teeninduse alase koolituse.

Toitlustuskohtade monitooringut korraldas SA Valgamaa Arenguagentuur, läbi viis Dive Eesti ja rahastas  Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kultuuripärand