Uudised

10:05 11.03.2019

Tänasest saab esitada toetuse taotlusi hajaasustuse programmi

Valga maakonna Otepää, Tõrva ja Valga vallakodanikel on võimalus esitada taotlusi hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 11. märtsist kuni 13. maini 2019.

Programmist toetavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot. Toetus ei või olla suurem kui 67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab olema vähemalt 33% abikõlblikest kuludest.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm“.

Täpsem info valdade kodulehtedelt:

http://www.otepaa.ee/

http://torva.kovtp.ee/ 

http://www.valga.ee/    

Taotlemiseks vajalikud vormid ja oluline informatsioon on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel