Kalender

Valgamaa Arenguagentuur kuulutab välja konkursi juhataja ametikohale

30. november kell 12:00 kuni 31. detsember kell 23:59

Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur otsib

JUHATAJAT

 

Valgamaa Arenguagentuur on maakondlik arenduskeskus, mis aitab kaasa erinevate organisatsioonide omavahelisele koostööle ja pakub professionaalseid tugiteenuseid ettevõtetele, mittetulundusühingutele ning kohalikele omavalitsustele. Valgamaa Arenguagentuur muudab oma tegevustega Valgamaa ettevõtlus- ja elukeskkonda atraktiivsemaks ning konkurentsivõimelisemaks, samuti esindab maakonna ühendasutusena omavalitsuste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

 

Ametikoha eesmärk:

 • sihtasutuse jätkusuutliku ning korrektse töö tagamine, sh asjaajamise, õigusalase teenindamise, personalitöö ja koolitamise, kommunikatsiooni, töökorraldus- ja haldusküsimuste, finantstegevuse ja infotehnoloogia alaste ülesannete täitmine;
 • iga-aastase tegevuskava koostamine ja elluviimine ning tegevuskava täitmise jälgimine;
 • siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimine;
 • Valgamaa omavalitsuste vahelise koostöö korraldamine ja edendamine;
 • Arenguagentuuri ning Valgamaa omavalitsuste huvide esindamine nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus, soovitavalt avaliku halduse, majanduse või õigusteaduse erialal;
 • vähemalt 3-aastane eelnev juhtimisalane töökogemus, soovitavalt ametikohaga seotud valdkonnas;
 • eesti keele ja ühe võõrkeele (eelistatult inglise või vene keele) oskus kõrgtasemel;
 • oskus kasutada ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;
 • väga hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, kõrge stressitaluvus ja usaldusväärsus;
 • B- kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:

 • õigusaktide koostamise ja vormistamise oskus;
 • projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus;
 • riigihangete valdkonna tundmine;
 • teiste võõrkeelte oskus vähemalt kesktasemel;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
 • suur suhtlusvõrgustik Lõuna-Eesti ettevõtjate ja organisaatorite seas.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi;

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 31. detsembril 2018 e-kirja aadressil valgamaa@valgamaa.ee järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri koos palgasooviga;
 • elulookirjeldus;
 • lühiessee teemal „Millist arendusorganisatsiooni Valgamaa vajab?“
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Kontaktandmed:

Asukoht                                  Kesk tn 11, 68203 Valga

Tööle asumise aeg                  esimesel võimalusel

Kontaktisikud                         nõukogu esimees Margus Lepik, tel 5032901