PILT

Idee vormimine

Kuidas alustada oma ettevõtmisega?

PILT

Jätkusuutlikkus

Kuidas tagada ettevõtmise pidev areng?

PILT

Omavalitsusele

Kuidas arendada kohaliku omavalitsuse elu?

PILT

Investorile

Kuidas saab Sinu investeering teoks Valgamaal?

Tööhõivekava

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Tööhõivekava koostamise eesmärgiks on majandusaktiivsuse sh. tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust. Valgamaa Arenguagentuur on koostanud maakondlikku tööhõivekava, mis keskendub kahele olulisele sihtgrupile: esiteks noored vanuses 13-18 eluaastat ning teiseks ettevõtjad turismi ja sotsiaalhoolekande sektorites.

Noortele suunatud tegevuste eesmärgiks on Valgamaa noorte ettevõtlikkuse edendamine läbi motiveeriva ja toetava keskkonna loomise, majandusõppe arendamise ja majandusteadmiste kasvatamise kaudu.

Programmi perioodil nõustatakse, koordineeritakse, kaardistatakse, innustatakse ja motiveeritakse maakonna haridusasutuste töötajaid, noori ja lapsevanemaid. Olulisemaid tegevused perioodil on koolitused, õppereisid, ettevõtlusteemalised mängud ja -konkursid, ettevõtete külastused, noorte äriideede konkursside korraldamine. Oodatavad tulemused perioodil 2015-2016 on vähemalt 5 koolis tegutsevad õpilasfirmat ja vähemalt 5 Valgamaa kooli on ametlikult liitunud Ettevõtliku Kooli programmiga ning, et nende koolide meeskonnad (40 inimest) on läbinud vastavad koolitused ja juhendajad koolides on läbinud õpilasfirmade juhendamise koolituse.  Noorte ettevõtluskonkursi Nupp Nokib tegevustega saab tutvuda  siin   

Turismi- ja sotsiaalhoolekande sektorite ettevõtjatele suunatud tegevuste eesmärgiks on ettevõtete arengupotentsiaali avamine ning arendamine, mille läbi suureneb hõivatus ja palgatase hoolekandesektoris ning piirkonna külastatavus kevadel-sügisel(st. väheneb hooajalisus) turismisektoris. Parimal juhul tõuseb ka võimekus maksta suuremat töötasu töötajatele. Programmi käigus käivitame ja arendame ettevõtjate sektoripõhiseid ja sektoriüleseid võrgustikke, korraldame koolitusi, ettevõtjate ümarlaudu ja õppe- ning arengureise.             2016 aasta lõpuks on välja töötatud Sotsiaalvaldkonna kompetentsikeskuse kontseptsioon. Hoolekandesektoris töötavate inimeste palgakasvu siht on 10%. Pikemas perspektiivis tõuseb, seoses sektori üldise kasvuga, hoolekandes rakendatud inimeste arv.     Turismisektoris on ööbimiste arv kevad- ja sügishooajal kasvanud 5%, sealjuures ei ole vähenenud hooajaliste külastajate arv. Söögi- ja majutuskohtades pakutavast toidust 20% moodustab kohalikul toorainel põhinev ja/või koha peal valmistatud toit ja jook.       Toimunud on 10 arenguettevõtmist, sh vähemalt 2 arengureisi.

Tööhõivekava rahastab Euroopa Regionaalarengu programm ja Valgamaa Omavalitsuste Liit. Tööhõivekava maksumus perioodil 2015-2016 aastal on 135 856 eurot.