PILT

Idee vormimine

Kuidas alustada oma ettevõtmisega?

PILT

Jätkusuutlikkus

Kuidas tagada ettevõtmise
pidev areng?

PILT

Omavalitsusele

Kuidas arendada kohaliku omavalitsuse elu?

PILT

Investorile

Kuidas saab Sinu investeering teoks Valgamaal?

Teenused tegutsevale ühendusele

Tegutsevate ühenduste juhatusele ja liikmetele pakume tasuta nõustamist ja abi alljärgnevates küsimustes:

  • Kuidas moodustada mittetulundusühenduse juurde meeskonda? Kuidas kaasata vabatahtlikke?
  • Kas ühendusel peaks olema arengukava? Millest arengukava koosnema peaks?
  • Kuidas läbi viia koosolekuid? Kuidas viia sisse muutmiskandeid äriregistris?
  • Kuidas arendada ühenduse juhtimist? Kuidas koostada lepinguid? Kuidas leida koostööpartnereid?
  • Kuidas leida ja kaasata ühenduse tegevusse uusi liikmeid? Kuidas motiveerida olemasolevaid liikmeid?
  • Kuidas mitmekesistada ühenduse tulubaasi?
  • Mis on sotsiaalne ettevõtlus?
  • Kuidas toimub ja mida tähendab avalike teenuste delegeerimine?
  • Kust leida idee jaoks projektirahastust? Millised on taotluste põhitingimused? Kas ja mida tuleb arvestada projektijuhtimisel?

Lisaks korraldame MTÜ-dele suunitletud erineva temaatikaga koolitusi ja infopäevi

Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonil 526 0236 või e-posti aadressil aet.arula@valgamaa.ee