Teenused tegutsevale ettevõtjale

Tasuta ärikonsultatsiooniteenus kuni 5 h ulatuses ühe ettevõtte  kohta järgmistes valdkondades

  • EAS'i meetmete ja programmide, struktuurifondide, teiste organisatsioonide poolt ettevõtjatele pakutavate finantseerimisvõimaluste alase info vahendamine
  • ettevõtte arendusplaanide seostamine ettevõtluse tugiprogrammidega
  • ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine
  • potentsiaalsete taotlejate nõustamine toetustaotluste ettevalmistamisel
Muud täiendavad teenused
  • Info vahendamine ettevõtluskonsultantide ja nende teenuste kohta 
  • Koolituskursuste organiseerimine 
  • Ühisprojektide algatamine
  • Ettevõtte diagnostika läbiviimine

    Konsultatsiooniaja palume eelnevalt registreerida telefonil 510 3254, 568 60336 või e-posti aadressidel ylle.vilo@valgamaa.ee, chaty.uibopuu@valgamaa.ee